CLIX Съвети за безопасност

Умоляваме Ви извършване на правилен първоначален монтаж и закрепване на тапицерията на седалките към съответните места. Трябва непременно да се поставят евентуалните отвори за изводите на облегалките за глава, лостовете/колелата за регулиране на разположението на седалките, за механизмите за отключване на седалката или за облегалката за ръка и други подобни. Разпределянето на тапицериите между шофьорската седалка и седалката до нея става, като се следва правилото означението „Airbag“ да бъде на онази страна на облегалката, която е разположена към външната страна на автомобила.

Разместената тапицерия трябва да бъде позиционирана наново. Ако поради напредналия стадий на износване това е вече невъзможно, тапицерията трябва да се отстрани и съответно да се смени с нова. Отворите на тапицерията в никакъв случай не трябва да се видоизменят (да не се покриват, да не се обшиват, да не се поправят самостоятелно от потребителя). Тази тапицерия е преминала през техническия преглед на Рейнланд Груп (сертификат № 83SG0170).